hala madrid là gì

Bộ Tư pháp giới thiệu Thứ trưởng Lê Thành Long ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Bộ Tư pháp đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Ảnh: BTP).
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Ảnh: BTP).

Tại hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã công bố Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Thành Long tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Các ý kiến, nhận xét tại hội nghị đều đánh giá ông Lê Thành Long là người có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản và đã đảm nhiệm nhiều chức vụ ở cả Trung ương và địa phương; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gần gũi, quan tâm đồng nghiệp...

Hội nghị đã biểu quyết với kết quả 100% cử tri có mặt nhất trí giới thiệu ông Lê Thành Long ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cử tri Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long cam kết nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực hết mình, đại diện cho Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Thế Kha

hala madrid là gì Sơ đồ trang web