keno kỳ quay

Nhặt được của rơi, học sinh trả lại người mất

Nhặt được của rơi, học sinh trả lại người mất

Tin tức về Nhặt được của rơi, học sinh trả lại người mất

Học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất: Câu chuyện đẹp của năm 2019

Học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất: Câu chuyện đẹp của năm 2019

Năm 2019 vừa qua, nhiều địa phương trong cả nước đã tuyên dương và khen thưởng cho hàng loạt gương học sinh vì hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Các em đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người khi tìm trả lại những tài sản giá trị từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng.
keno kỳ quay Sơ đồ trang web