bạc nhớ giải 7

630 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2023

Mỹ Hà

(Dân trí) - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2023 cho 630 nhà giáo. Trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư.

Như vậy, tất cả ứng viên có tên trong danh sách đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 được công bố sau phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-/11, chính thức được công nhận.

Trước đó, danh sách 630 ứng viên trên được công bố trong thời hạn 15 ngày, và không có đơn thư phản ánh.

Sau thời hạn này, do không có đơn thư phản ánh nên chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, theo quy định.

630 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2023 - 1

Phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 4-5/11 vừa qua (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm 2023, có 648 ứng viên được 28 hội đồng giáo sư ngành/liên ngành đề xuất nhưng chỉ 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các ứng viên bị loại do nhiều lý do khác xoay quanh các tiêu chí xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó có ứng viên xin rút hồ sơ.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng nhận được một số phản ánh liên quan đến hồ sư ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

Số ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tăng so với 2022 (248 ứng viên).

Trong đó ngành kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất với 102 (10 ứng viên giáo sư, 92 ứng viên phó giáo sư).

Ngành y học có 82 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 73 ứng viên phó giáo sư); liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 60 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 51 ứng viên phó giáo sư).

Hội đồng có lượng ứng viên rất thấp như luyện kim 3 ứng viên (1 giáo sư, 2 phó giáo sư); liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học 4 ứng viên phó giáo sư; ngành Văn học 5 ứng viên phó giáo sư…

Năm nay Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2023 với 74 người. Xếp vị trí tiếp theo là các địa phương: Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An...

Theo danh sách ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tỉnh Nam Định có 39 người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023. 

Chỉ riêng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định có đến 11 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Có 7 người trong số này trong độ tuổi 8X (sinh từ năm 1980 đến 1989). 

Đặc biệt, năm nay có 7 phó giáo sư trong độ tuổi 8X đạt chuẩn chức danh Giáo sư, trong đó có 3 giảng viên đều đến từ một trường đại học.

bạc nhớ giải 7 Sơ đồ trang web