ca cuoc

Điểm chuẩn trúng tuyển trường ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Kiến trúc TPHCM

(Dân trí) - Theo điểm chuẩn mà trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) công bố, ngành Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển cao nhất là 25,5 điểm. Còn ĐH Kiến trúc TPHCM có 2 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 21,75 điểm

  1. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kinh tế - Luật đã công bố điểm trúng tuyển của các ngành. Ngành Kinh tế đối ngoại lấy cao nhất:25,5 điểm; ngược lại 3 ngành Kinh tế và quản lý công, ngành Tài chính - Ngân hàng CLC và Hệ thống thông tin quản lý lấy thấp nhất: 22 điểm.

Cụ thể điểm các ngành như sau:

 

Tên (Ngành/nhóm ngành)

 

 

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (có cộng điểm ưu tiên)

 

 

Điểm chuẩn đợt xét tuyển NV1

 

 

Điểm cao nhất

 

 

Điểm thấp nhất

 

 

Điểm trung bình

 

 

Kinh tế học

 

 

27

 

 

16.25

 

 

22.94

 

 

22.25

 

 

Kinh tế đối ngoại

 

 

29.5

 

 

19

 

 

24.11

 

 

25.5

 

 

Kinh tế đối ngoại CLC

 

 

29.5

 

 

19.75

 

 

24.52

 

 

24.75

 

 

Kinh tế và quản lý công

 

 

26.25

 

 

18.25

 

 

22.46

 

 

22

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

27.25

 

 

16.25

 

 

23.37

 

 

22.75

 

 

Tài chính - Ngân hàng CLC

 

 

26

 

 

18.75

 

 

22.57

 

 

22

 

 

Kế toán

 

 

27.25

 

 

18

 

 

23.33

 

 

23.25

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

27

 

 

18.5

 

 

22.40

 

 

22

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

27.25

 

 

16.25

 

 

23.82

 

 

23.75

 

 

Quản trị kinh doanh CLC

 

 

26.25

 

 

18.75

 

 

22.90

 

 

22.75

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

29.5

 

 

16.25

 

 

23.63

 

 

24.5

 

 

Kinh doanh quốc tế CLC

 

 

29.5

 

 

18.75

 

 

23.79

 

 

23.25

 

 

Kiểm toán

 

 

27.5

 

 

18

 

 

24.10

 

 

24.25

 

 

Kiểm toán CLC

 

 

26

 

 

18.5

 

 

23.10

 

 

22.75

 

 

Marketing

 

 

27.75

 

 

16.25

 

 

22.90

 

 

23

 

 

Thương mại điện tử

 

 

27

 

 

16.25

 

 

22.56

 

 

22.25

 

 

Luật kinh doanh

 

 

27

 

 

16

 

 

23.38

 

 

23.75

 

 

Luật thương mại quốc tế

 

 

27

 

 

16

 

 

23.86

 

 

24

 

 

Luật thương mại quốc tế CLC

 

 

26.25

 

 

16

 

 

23.20

 

 

23

 

 

Luật dân sự

 

 

27

 

 

16

 

 

22.60

 

 

22.75

 

 

Luật Tài chính - Ngân hàng

 

 

26.25

 

 

18

 

 

22.50

 

 

22.25

 

2. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM:

Theo điểm chuẩn mà trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố, đối với những ngành học ở TPHCM có tới 2 ngành là Kiến trúc và Kỹ thuật xây dựng có điểm trúng tuyển cao nhất: 21,75 điểm. Ngành Thiết kế công nghiệp có điểm chuẩn thấp nhất: 17,75 điểm.

Đối với cơ sở đào tạo tại TPHCM, trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt 1 xét tuyển. Trong khi đó, cơ sở đào tạo tại Cần Thơ và Đà Lạt đều phải tuyển thêm nguyện vọng bổ sung mới đủ chỉ tiêu.

Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Hồ Chí Minh mức điểm tính đối với HSPT – KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn như sau:

 

TT

 

 

Ngành

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm chuẩn

 

 

Số TS TT

 

 

1

 

 

Thiết kế công nghiệp (D21402)

 

 

75

 

 

17.75

 

 

77

 

 

2

 

 

Thiết kế đồ họa (D210403)

 

 

100

 

 

20.25

 

 

102

 

 

3

 

 

Thiết kế thời trang (D210404)

 

 

50

 

 

18.25

 

 

50

 

 

4

 

 

Thiết kế nội thất (D210405)

 

 

150

 

 

20.75

 

 

159

 

 

5

 

 

Kiến trúc (D580102)

 

 

175

 

 

21.75

 

 

178

 

 

6

 

 

Quy hoạch vùng và đô thị (D580105)

 

 

75

 

 

19.25

 

 

74

 

 

7

 

 

Kiến trúc cảnh quan (D580110)

 

 

75

 

 

19.75

 

 

77

 

 

8

 

 

Kỹ thuật xây dựng (D580208)

 

 

250

 

 

21.75

 

 

259

 

 

9

 

 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (D580211)

 

 

75

 

 

20.75

 

 

91

 

 

                     Tổng cộng:

 

 

1025

 

 

 

 

1067

 

Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Cần Thơ mức điểm tính đối với HSPT –  KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau:

 

TT

 

 

Ngành

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm chuẩn

 

 

Số TS TT

 

 

1

 

 

Thiết kế nội thất (D210405)

 

 

50

 

 

15.75

 

 

36

 

 

2

 

 

Kiến trúc (D580102)

 

 

75

 

 

17.75

 

 

76

 

 

3

 

 

Kỹ thuật xây dựng (D580208)

 

 

75

 

 

15.25

 

 

71

 

 

Tổng cộng:

 

 

200

 

 

 

 

183

 

Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Đà Lạt mức điểm tính đối với HSPT – KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau:

 

TT

 

 

Ngành

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm chuẩn

 

 

Số TS TT

 

 

1

 

 

Thiết kế đồ họa (D210403)

 

 

50

 

 

16.50

 

 

6

 

 

2

 

 

Kiến trúc (D580102)

 

 

50

 

 

16.50

 

 

37

 

 

3

 

 

Kỹ thuật xây dựng (D580208)

 

 

75

 

 

15.50

 

 

35

 

 

Tổng cộng:

 

 

175

 

 

 

 

78

 

Trường xét tuyển bổ sung:

a)   Tại cơ sở thành phố Đà Lạt:

- Ngành Thiết kế đồ họa (D210403): 44 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 2 môn Toán, Văn của kỳ thi THPT Quốc gia và phiếu điểm môn vẽ Trang trí màu của kỳ thi bổ sung do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức ; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 16.50 trở lên).

- Ngành Kiến trúc (D580102): 13 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 2 môn Toán, Văn của kỳ thi THPT Quốc gia và phiếu điểm môn vẽ Mỹ thuật của kỳ thi bổ sung do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 16.50 trở lên).

- Ngành Kỹ thuật xây dựng (D580208): 40 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 3 môn Toán, Lý, Hóa của kỳ thi THPT Quốc gia; có hộ khẩu thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 15.50 trở lên).

b)  Tại cơ sở thành phố Cần Thơ:

- Ngành Kỹ thuật xây dựng (D580208): 4 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 3 môn Toán, Lý, Hóa kỳ thi THPT Quốc gia và có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 15.25 trở lên).

- Ngành Thiết kế nội thất (D210405): 14 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 2 môn Toán, Văn của kỳ thi THPT Quốc gia và phiếu điểm môn vẽ Mỹ thuật của kỳ thi bổ sung do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức; có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 15.75 trở lên).

Lê Phương

(Email: lephuong@ssxgxs.com )

Đọc thêm
ca cuoc Sơ đồ trang web

1234