trò chơi đánh bài

Nhờ VinFast của tỷ phú Vượng, một công ty xăng dầu thoát lỗ ngoạn mục

Mộc An

(Dân trí) - Năm 2023, nhờ khoản thu nhập khác tăng vọt 52,2% nên Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên thoát lỗ ngoạn mục.

Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên (mã chứng khoán: PPY) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Doanh nghiệp này vốn được chia tách từ Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên. Tiền thân doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên vật tư tổng hợp Phú Yên - được cổ phần hóa vào năm 2009.

Đơn vị này có vốn điều lệ 93,4 tỷ đồng. Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023 là 155,7 tỷ đồng. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil) hiện nắm giữ hơn 67,1% vốn.

Quý IV/2023, doanh nghiệp đạt 1.207,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,4%. Lũy kế cả năm 2023 đạt 4.415 ,4 tỷ đồng, tăng 4,2%. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, cả năm 2023 công ty xăng dầu này ghi nhận 154,9 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 11,6%.

Tuy nhiên trong năm 2023, các chi phí kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên tăng vọt. Chi phí bán hàng ở mức 129,9 tỷ đồng, tăng 17,9%. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 36 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2022.

Nhờ VinFast của tỷ phú Vượng, một công ty xăng dầu thoát lỗ ngoạn mục - 1

Doanh nghiệp thoát lỗ năm 2023 nhờ tăng mạnh thu nhập khác (Ảnh: BCTC).

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy nguyên nhân của các khoản chi phí này tăng mạnh trong năm 2023 là tăng chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài, cũng như không được hoàn nhập chi phí dự phòng so với năm trước đó. Điều này dẫn đến việc năm 2023, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 7,3 tỷ đồng, so với mức lãi 17,8 tỷ đồng của năm 2022.

Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập khác trong năm vừa qua của công ty này đạt được là 20,4 tỷ đồng, tăng 52,2% nên công ty thoát khỏi cảnh lỗ trước thuế. Mức lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 của đơn vị này ở mức 12,8 tỷ đồng, dù giảm tới 58,6%.

Điều thú vị là theo thuyết minh báo cáo tài chính, một trong những nguồn thu nhập khác tăng mạnh của đơn vị này là nguồn thu từ trạm sạc VinFast. Năm 2022, công ty này nhận được hơn 781 triệu đồng từ việc cho lắp đặt trạm sạc. Đến năm 2023, khoản thu nhập này lên tới 3,5 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2022.

Nhờ VinFast của tỷ phú Vượng, một công ty xăng dầu thoát lỗ ngoạn mục - 2

Nguồn thu đến từ trạm sạc VinFast trong năm 2023 gấp 4,5 lần (Ảnh: BCTC).

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nguồn thu nhập khác đến từ tiết giảm hao hụt. Trong năm 2023, khoản mục này đem lại 12,4 tỷ đồng cho Xăng dầu dầu khí Phú Yên, tăng 9,7% so với năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 396,9 tỷ đồng, tăng 30,2% so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, ghi nhận mức 109,6 tỷ đồng, tương đương 27,6% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng cao với 22,7%. Lượng tiền mặt ở thời điểm cuối năm của doanh nghiệp là 12,8 tỷ đồng, tăng 42,2% so với đầu năm.  

trò chơi đánh bài Sơ đồ trang web