app cá cược

Có thể thỏa thuận lại mức tiền lương trong hợp đồng?

Năm 2011, bà Đặng Thị Hương (tỉnh Bắc Ninh) và 5 người khác được UBND phường ký hợp đồng lao động với mức tiền lương theo hệ số bằng cấp của từng người để tham gia BHXH, BHYT, nhưng không được tăng lương theo quy định.

Có thể thỏa thuận lại mức tiền lương trong hợp đồng? - 1

Bà Hương hỏi, nay bà và 5 người này muốn đề nghị Chủ tịch UBND phường ký lại hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo mức thỏa thuận tiền lương giữa 2 bên có được không? Văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Đặng Thị Hương như sau:

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động, trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp hai bên thoả thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết.

Như vậy, trường hợp bà Đặng Thị Hương có yêu cầu thỏa thuận lại mức tiền lương trong HĐLĐ đã giao kết với UBND phường thì đề nghị bà Đặng Thị Hương đối chiếu quy định nêu trên để yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ.

Chinhphu.vn

app cá cược Sơ đồ trang web