keno là gì

Công nhân mất việc từ tháng 4 được xét hỗ trợ 1-3 triệu đồng

Hoa Lê

(Dân trí) - Công nhân lao động bị giảm việc, mất việc tiếp tục được nhận hỗ trợ 1-3 triệu đồng tiền mặt/người.

Năm 2023, bên cạnh những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, còn không ít doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn dẫn đến phải giảm, giãn thời gian làm việc, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc cho người lao động nghỉ không hưởng lương.

Thậm chí có những doanh nghiệpchấm dứt hợp đồng lao động với nhiều người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự báo tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài đến hết 2023.

Trước tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng.

Theo đó, Liên đoàn lao động tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

Đoàn viên công đoàn, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng mức hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách.

Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

Đoàn viên công đoàn, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên.

Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ, đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

Theo Nghị quyết 06/NQ-TLĐ, mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

keno là gì Sơ đồ trang web