kèo chấp bóng đá

  1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đối tượng điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP

Trường hợp là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì không thuộc đối tượng được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH.

 ảnh minh họa

ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Huỳnh Văn Mãn (tỉnh Tây Ninh), tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2015.

Ông Mãn hỏi, nếu là đối tượng như trên nhưng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau ngày 1/1/2015 thì có được hưởng chế độ này không?

BHXH Việt Nam trả lời ông Huỳnh Văn Mãn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc quy định đối tượng áp dụng là:

“Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015”.

Đối chiếu quy định nêu trên, những trường hợp là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì không thuộc đối tượng được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

kèo chấp bóng đá Sơ đồ trang web