w88 casino

Cắt giảm thủ tục thuế, bảo hiểm gây phiền hà cho người dân

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế để cắt giảm ngay những thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp song vẫn đảm bảo quản lý của Nhà nước.

Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục thuế (ảnh minh hoạ).
Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục thuế (ảnh minh hoạ).
 
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bải hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong giải quyết các TTHC thuế, BHXH. Đối với các thủ tục, công việc có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, Bộ Tài chính làm đầu mối chủ trì, chỉ đạo Tổng cục Thuế và phối hợp với BHXHVN chủ động đưa ra yêu cầu, tiêu chí, nội dung cụ thể đối với các Bộ, ngành để thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp trong giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về chính sách và cải cách TTHC thuế, BHXH. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội qua Bưu điện.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, BHXH theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, người nộp thuế, BHXH. Phấn đấu năm 2015 số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%, số doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%...; trong quý III/2015 thực hiện xét duyệt và chi trả bảo hiểm về ốm đau, thai sản qua giao dịch điện tử.

Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế, BHXH. Động viên, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình thực hiện tốt cải cách TTHC thuế, BHXH.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất đổi mới quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015) với việc quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh lớn, đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp nhưng không hoặc chưa thành lập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn quy định về việc gia hạn nộp thuế đối với trường hợp nộp thuế điện tử nhưng do hệ thống bị lỗi, nghẽn mạng, phần mềm, thiết bị gặp sự cố.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai, các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kết nối thông tin cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan Thuế. Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung chính sách quy định rút ngắn thời gian đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Triển khai áp dụng cơ chế liên thông trong thực hiện các TTHC về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong kê khai, nộp các khoản thuế, thu khác về đất đai.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan từ ngày 1/7/2015 trở đi thống nhất thực hiện một mã số doanh nghiệp duy nhất trong quan hệ, giao dịch giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thủ tướng đồng ý cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/4/2015 được áp dụng quy định mới về hồ sơ, thủ tục của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động; được chỉ định thầu đối với Dự án công nghệ thông tin liên quan đến cải cách TTHC, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế; sử dụng kinh phí được duyệt theo Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28/1/2015 của Thủ tướng để thanh toán việc cấp chữ ký số trong hệ thống BHXHVN.
 

Năm 2014, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, BHXHVN đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ đạt được nhiều kết quả: Đến ngày 1/1/2015, số giờ thực hiện TTHC thuế đã giảm được 370 giờ/năm và BHXH giảm được trên 100 giờ/năm, qua đó giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh đầu tư công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

P.Thảo

w88 casino Sơ đồ trang web