game bong ban

Hà Nội:

Vẫn còn một số cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu người dân

(Dân trí) - Sáng 6/12, Hà Nội đã tổng kết 10 năm thực hiệc cải cách hành chính (2001 - 2010), trong đó có 1.292/1.816 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vẫn còn một số cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu người dân.

Thực hiện Đề án 30, UBND TP đã công bố 1.811 thủ tục hành chính (TTHC), trên cơ sở đó tiếp tục rà soát và đơn giản hóa. Cho đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP áp dụng cơ chế 1 cửa khi giải quyết TTHC. Tỉ lệ đơn giản hóa vượt 2 lần so với yêu cầu của Chính phủ.
 
Vẫn còn một số cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu người dân - 1
100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP áp dụng cơ chế 1 cửa khi giải quyết TTHC (Ảnh: vnn.vn)
 
Nhờ đó, thời gian giải quyết TTHC giảm, như cấp giấy đăng ký kinh doanh từ 10 ngày xuống còn 5 ngày và giảm bớt giấy chứng nhận đăng ký thuế. Do vậy, số lần đi lại đề giải quyết TTHC của nhân dân giảm từ 8 lần xuống còn 4 lần kể từ ngày nộp hồ sơ. Trong cải cách bộ máy hành chính TP cũng đã giảm được 6 cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và giảm được 2 phòng ở cấp huyện...
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá, việc CCHC đã đạt được nhiều kết quả, song công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số đơn vị còn thiếu đồng bộ; cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn hạn chế, chưa đồng bộ và còn bất cập, chồng chéo; công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ở một số cơ quan chưa nghiêm; Cơ chế giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong đầu tư xây dựng, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc.
 
Theo ông Thảo, một số cán bộ công chức còn hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng hay gây phiền hà, sách nhiễu người dân. Việc xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích xã hội hóa và thu hút đầu tư còn chậm; Chưa phân định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền trong phân cấp quản lý kinh tế- xã hội.
 
Qua đó, Chủ Tịch TP nhấn mạnh, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là CCTTHC, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình cho biết, trong 10 năm tới, Hà Nội vẫn sẽ tập trung hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác CCTTHC. Đây là mục tiêu quan trọng mà TP đề ra.
 
Quang Phong
game bong ban Sơ đồ trang web