cược liên minh

Yêu cầu công khai cán bộ gây phiền hà cho dân khi làm thủ tục hành chính

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, công bố các cán bộ, công chức, cơ quan để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tối 1/6, ngay sau phiên thảo luận của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành văn bản về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Công khai thông tin về thủ tục hành chính để người dân giám sát

Văn bản dẫn số liệu cho thấy từ đầu năm 2021 đến nay, các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.200 quy định kinh doanh tại 177 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh…

Đến tháng 5, tổng số thủ tục hành chính của cả nước là 6.422, giảm 376 thủ tục hành chính so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đại biểu Quốc hội qua thảo luận tại hội trường, lắng nghe ý kiến của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Theo đó, các thủ tục hành chính nội bộ chưa được quan tâm rà soát, cắt giảm; việc giải quyết thủ tục hành chính còn qua nhiều tầng nấc trung gian, gây chậm trễ, ách tắc trong thực hiện.

Công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được nhận định có chất lượng hạn chế. Việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính một số nơi chưa nghiêm, còn có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, đặt thêm thủ tục ngoài quy định làm tăng thời gian, chi phí xã hội, giảm hiệu lực quản lý.

Yêu cầu công khai cán bộ gây phiền hà cho dân khi làm thủ tục hành chính - 1

Các đại biểu thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, tại nghị trường Quốc hội ngày 1/6. Ảnh: Phạm Thắng.

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Cụ thể, các đơn vị phải đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết ban hành trước đó. 

Các cơ quan nghiên cứu, đề xuất cắt giảm ngay thủ tục, bước trung gian không cần thiết, điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được; hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị.

Việc này nhằm minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt. Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa dịch vụ hành chính công đủ điều kiện.

Những nội dung trên phải được hoàn thành, trình Thủ tướng phê duyệt phương án trước ngày 30/9. 

Cùng với đó, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, kiên quyết chỉ ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa cũng cần được áp dụng với thủ tục hành chính nội bộ với mục tiêu giảm tối thiểu 20% thủ tục. 

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý; tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. 

Kiểm soát chặt chẽ quy định về thủ tục hành chính

Cũng trong văn bản này, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện dự án đầu tư, đầu tư công, hoàn thành trong tháng 9. 

Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế bộ, ngành, địa phương chủ trì tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định thủ tục hành chính tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm chỉ ban hành thủ tục hành chính đã được đánh giá tác động và thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

Cơ quan này cũng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy định về thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và HĐND, UBND các cấp.

Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành, địa phương việc thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát kiểm tra trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng, bộ, ngành và chính quyền địa phương. 

cược liên minh Sơ đồ trang web